Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Lista osób zakwalifikowanych do Konkursu

Warszawa, dnia 19.03.2019 roku
LISTA OSÓB

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko sekretarza sądowego

w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie      W związku z ogłoszeniem Nr 1/2019 Prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o naborze na stanowisko sekretarza sądowego, na podstawie dokumentów aplikacyjnych komisja zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu niżej wymienione osoby (w porządku alfabetycznym):


  1. p. BALKIEWICZ Magdalena
  2. p. BOROWSKI Krzysztof
  3. p. DRAPAŁA Katarzyna
  4. p. GOGŁOZA Iwona
  5. p. GROSZEK Agnieszka
  6. p. MARCINIAK Anna

Etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności - dla osób zakwalifikowanych odbędzie się w siedzibie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, ul. Nowowiejska 28A w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00.
PREZES

Wojskowego Sądu Okręgowego

w Warszawie

płk Rafał KORKUS

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych