Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Prezesi Sądu
  • Prezes Sądu – SWSO płk Rafał KORKUS
Sekretariat Prezesa:
ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
II piętro, pok. 210
tel. 261-846-130
fax. 261-846-560
e-mail: wsow@ron.mil.pl

 

  • Zastępca Prezesa Sądu -- SWSO płk Mirosław Kolanowski
tel. 261-846-130
  • Zastępca Prezesa Sądu – SWSG ppłk Arkadiusz CZERWONIUK
tel. 261-846-130
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych