Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Administracja
  • Kierownik Sekretariatu – Waldemar NOWOCIN
II piętro, pok. 213
tel. 261-845-949
e-mail: wa.nowocin@ron.mil.pl

 

  • Sekretariat Sądu i Biuro Podawcze – Anna MARCINIAK, Krzysztof BOROWSKI
Parter, pok. 3
tel/fax. 261-845-428
e-mail: wsow@ron.mil.pl

 

  • Kancelaria tajna – Mirosław PAWŁOWSKI
I piętro, pok. 107
tel. 261-846-320
e-mail: miro.pawlowski@ron.mil.pl

 

  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Grzegorz NOWAKOWSKI
II piętro, pok. 212
tel. 261-845-530
e-mail: g.nowakowski@ron.mil.pl

 

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Krzysztof BOROWSKI
parter, pok. 3
tel/fax. 261-845-428
e-mail: iodo.wsow@ron.mil.pl

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych