Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędziowie
  • ppłk Tomasz FLOREK - Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie
  • ppłk Radosław HUNEK - Z-ca Prezesa Sądu
  • ppłk Marek GŁOWIENKA
  • mjr Piotr CHWEDEŃCZUK
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych